Oedeemfysiotherapie

Oedeemfysiotherapie is gespecialiseerd in het herkennen, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van cliënten met oedeem, of cliënten die dit kunnen krijgen.

ALGEMEEN

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedvaten, lymfebanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Zoals. het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen en het uitwisselen van stoffen of gassen. Dit noemen we de waterhuishouding. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie is. Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving. Voor onze lichaamscellen. De lymfe vervult een voedende, zuiverende en drainerende rol. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel geoptimaliseerd worden.

 

LYMFOEDEEM

Lymfoedeem is een vochtophoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend of    defect lymfesysteem. Dit kan aangeboren zijn en is dan primair lymfoedeem. Of ontstaan  door een operatie waarbij lymfeklieren zijn weggenomen of door bestraling. Dit wordt secundair lymfoedeem genoemd.

 

VENEUS OEDEEM

Veneus oedeem is een combinatie van vochtophoping (oedeem) en een slecht werkend veneus bloedvatsysteem, dat ontstaat in de benen.

 

LIPOEDEEM

Lipoedeem is een combinatie van vochtophoping (oedeem) en vetophoping, dat ontstaat in 
de (boven)benen en soms in de (boven)armen.

HOE KUNT U OEDEEM HERKENNEN?

Lymfoedeem begint meestal met een toename van spanning op de huid; het lichaamsdeel voelt zwaarder aan. Daarna zal er ook een toename van de omvang plaatsvinden. Dit hoeft niet altijd pijnlijk te zijn, maar zal u wel hinderen in uw dagelijkse bezigheden.


BEHANDELMOGELIJKHEDEN

Manuele lymfedrainage: dit is een massage-techniek gericht op stimulering van de afvoer van lymfevocht en het bevorderen van de functie van niet-aangedane lymfevaten en knopen.

Compressietherapie/zwachtelen: om de afname in omvang na massage te behouden en zo snel mogelijk verdere afname te realiseren, zal er gezwachteld worden.

TEK/therapeutisch elastische kousen: als de omvang niet meer verder afneemt worden er elastische kousen aangemeten om het effect van de therapie te behouden.

Oefentherapie: activeren van spieren samen met ademoefeningen waardoor de lymfeopname wordt bevorderd. Daarnaast is oefentherapie van belang bij aanwezigheid van bewegingsbeperkingen en/of krachtverlies.

Lymfetaping: hierbij wordt gebruik gemaakt van kinesiotape, dat door een liftende werking op de huid de onderhuidse circulatie verbetert en de afvoer van lymfevocht bevordert.

Voorlichting: u informatie over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Tevens wordt u begeleid in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten.


BEHANDELBARE KLACHTEN

  • Zwellingen (oedemen)
  • Bloeduitstortingen en verstuikingen
  • Spierpijnen en spierletsels
  • Dystrofie
  • Slijtage/reuma gepaard gaande met vocht
  • Na borstoperaties of andere operaties met zwelling en littekenvorming