Fysiotherapie in Eindhoven, woensel. Manuele therapie en mckenzie door een fysio in Eindhoven

Fysiotherapie wordt gebruikt bij pijn en klachten in nek- en rug.

Algemeen
Fysiotherapie
Logopedie
Huidtherapie
Lichaamsgerichte Psychotherapie

Wijzigingen in vergoeding fysiotherapie 2012

Fysiotherapie

De behandeling van de fysiotherapeut is gericht op het voorkomen, verminderen, of opheffen van stoornissen en beperkingen van het bewegingsapparaat.

De afdeling fysiotherapie bestaat uit 3 fysiotherapeuten:
- José Baken-Linssen
- Marjolein Dings-Kemps
- Lilian Neyens-Derks

Wij hebben de volgende specialisaties:

 • Manuele therapie volgens Marsman (milde vorm van manuele therapie) en Mulligan
 • McKenzie therapie voor hernia-achtige klachten in rug en nek
 • N.D.T. (Bobath) voor volwassenen met een C.V.A.
 • Manuele lymfedrainage en lymfetaping
 • Incontinentieklachten, klachten van  de bekkenbodem en bekkeninstabiliteit.
 • Deelstudie osteopathie
 • Behandeling van patiënten met chronische aandoeningen, zoals o.a. M.S., C.V.A. en geboortetraumata.
 • Tapen (o.a. McConnell, Mulligan en kinesiotape)
 • BACKtoGOLF onderzoek en behandeling van golfblessures
 • Bindweefselmassage
 • Netwerk looptherapie Eindhoven voor claudicatioklachten / etalagebenen

Er kan op indicatie ook aan huis behandeld worden.

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Alle fysiotherapeuten staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister en hebben een BIG registratie.

Wist u dat... fysiotherapie vanaf 2006 direct toegankelijk is!
U kunt zonder verwijsbrief van de huisarts naar ons toe komen.
U mag natuurlijk wel eerst naar uw huisarts gaan als u twijfels heeft maar het hoeft niet.  
U kunt telefonisch of persoonlijk een afspraak met ons maken, dan krijgt u eerst een korte screening van 10 minuten waarbij wij beoordelen of uw klachten door ons als fysiotherapeuten behandeld kunnen worden. Wanneer uw klachten door ons behandeld kunnen worden helpen wij U verder. Als uw klachten niet door ons verholpen kunnen worden of we twijfelen aan de aard van de klachten, verwijzen wij u door naar uw huisarts. Voor meer informatie hierover kijk op www.fysiotherapie.nl.

Fysiotherapie wordt door het ziekenfonds vergoed, als u aanvullend verzekerd bent.

Voor kinderen onder de 18 wordt fysiotherapie al vergoed in de basisverzekering.

Voor chronische aandoeningen volgens de lijst Borst worden de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betaald en de rest van de behandelingen uit de basisverzekering.

Prijslijst

Zitting fysiotherapie
Toeslag aan huis behandeling Inrichtingstoeslag
Groepsbehandeling
Manuele therapie
Marsman/Mulligan
Lymfedrainage / oedeemtherapie Eenmalig consult
Screening
Verslaglegging/rapport verzekeraar

€ 28,34
€ 11,13
€ 5,56
€ 15,99 - €28,34
€ 28,34

€ 42,30
€ 53,18
€ 9,82
€ 52,50

 

Als patiënt bent u zelf verantwoordelijk voor Uw verzekering, alle uitgevoerde behandelingen worden in rekening gebracht. Indien niet verzekerd door het ziekenfonds, ontvangt u zelf een rekening.

Per niet nagekomen afspraak kan 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening gebracht worden.

Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF.
In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
De rechten en plichten van de patiënt zijn binnen onze praktijk vastgelegd in de "modelregeling fysiotherapeut-patiënt" van het KNGF/NPCF.

Uw gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Persoons Registratie (WPR).
Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Op onze tarieven is geen BTW van toepassing

Paramedisch Centrum Eindhoven - Woensel Fysiotherapie, Manuele therapie, Oefentherapie, McKenzie