Niet aangeboren hersenaandoeningen


Wij zitten in een netwerk van eerstelijns fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van NAH patiënten.

Eerstelijns NAH fysiotherapeutische zorg is specialistische fysiotherapeutische zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, waarbij rekening wordt gehouden met de cognitieve beperkingen van de patiënt. De zorg wordt zo veel mogelijk in de persoonlijke leefomgeving van de mensen geleverd. Bovendien is deze zorg coachend, goed georganiseerd, gestructureerd en gebeurt zij volgens vast omschreven richtlijnen. De zorg die wordt verleend bevat maatwerk en is toegesneden op de hulpvraag, waarbij nauw wordt samengewerkt met de mantelzorgers en andere disciplines. De NAH fysiotherapeut weet te kiezen tussen verschillende therapeutische strategieën. In het contact met andere zorgverleners is er sprake van korte lijnen zodat snel en adequaat kan worden doorverwezen.

Missie

Het netwerk is een serieuze gesprekspartner voor organisaties en particulieren die betrokken zijn bij mensen met niet aangeboren hersenletsel. Het netwerk stimuleert kennisoverdracht voor en tussen haar (toekomstige) leden en borgt de kwaliteit van het therapeutisch handelen van haar leden door:
• Het opstellen en uitdragen van uniforme behandelrichtlijnen
• Het stellen van kwaliteit, kennis- en vaardigheidseisen aan de (toekomstige) deelnemers
• Het bevorderen en faciliteren van multidisciplinair overleg

Werkwijze

Neurologisch geschoolde fysiotherapeuten in Zuidoost Brabant hebben met elkaar een netwerk gevormd. Om op de hoogte te blijven van de nieuwste neurologische behandelmethoden en zijn effectiviteit komen we regelmatig bij elkaar. Er wordt gewerkt volgens landelijke richtlijnen welke vastgesteld zijn door het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) in samenwerking met de Nederlandse Huisartsenvereniging en de Nederlandse Hartstichting.
Daarnaast wordt er gestreefd naar een goede samenwerking met neurologen, revalidatieartsen, huisartsen, thuiszorg, andere hulpverleners en patiëntenorganisaties die betrokken zijn bij de NAH patiënten in Zuidoost Brabant.

Onder Niet Aangeboren Hersenletsel behoren onder andere de volgende aandoeningen:

 • NAH Aandoeningen
 • CVA, infarct, bloeding
 • Contusio Cerebri
 • Parkinson
 • Multiple Sclerose
 • Posttraumatisch hersenletsel
 • Hersentumor
 • Na bestraling of chemo
 • Intoxicaties door bv. Brand, drugs, alcohol (Korsakov)
 • Dementie; Alzheimer, frontale kwab
 • Creutzfeld-Jacob
 • Zuurstofgebrek na hartstilstand, vedrinking, verstikking
 • Na virus/bacteriele infectie
 • Aneurysma
 • ALS, ziekte van Charcot
 • ADEM (acute disseminated encephalomyelitis)
 • Na coma
 • Epilepsie
 • Encephalitis
 • Encephalopathieën
 • Strumpell
 • Cerebrale parese (cerebral palsy)
 • Diplegia spastica
 • Hersenstaminfarct
 • Huntington
 • Overige extrapiramidale aandoeningen
 • Cerebellaire aandoeninge

Maak een afspraak

© Copyright 1993 – 2018 | Paramedisch Centrum Eindhoven.