Oedeemtherapie


Wat is oedeemtherapie?

Oedeemtherapie.
De oedeemfysiotherapeut behandelt patiënten die last hebben van (lymf)oedeem, een abnormale ophoping van vocht in het lichaam.
Vochtophoping Oedeem komt onder meer voor bij (borst)kanker, bloedvatproblemen of littekens. Lymfoedeem kan ook een gevolg zijn van bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval.
De oedeemfysiotherapeut probeert de afvoer van lymfevocht onder meer te stimuleren met oefentherapie. Dat gebeurt met algemene oefeningen en ademhalingsoefeningen. Verder doen patiënten vaak specifieke oefeningen gericht op spieren in het hele lichaam die functioneren als een pomp. Daardoor kan vocht afgevoerd worden via de lymfe- en bloedbanen.
Hij maakt ook gebruik van manuele lymfdrainage. Met deze massagetechniek verplaatst hij vocht naar delen van het lichaam waar de vochtafvoer wel normaal functioneert.
Daarnaast kan de oedeemfysiotherapeut bandages, tape en therapeutische kousen gebruiken om vochtophoping tegen te gaan of te zorgen dat de ontstane situatie stabiel blijft.

Algemeen

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedvaten, lymfebanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Zoals. het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen en het uitwisselen van stoffen of gassen. Dit noemen we de waterhuishouding. Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie is. Het lymfestelsel (lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving. Voor onze lichaamscellen. De lymfe vervult een voedende, zuiverende en drainerende rol. Lymfedrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel geoptimaliseerd worden.

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een vochtophoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend of defect lymfesysteem. Dit kan aangeboren zijn en is dan primair lymfoedeem. Of ontstaan door een operatie waarbij lymfeklieren zijn weggenomen of door bestraling. Dit wordt secundair lymfoedeem genoemd.

Veneus oedeem

Veneus oedeem is een combinatie van vochtophoping (oedeem) en een slecht werkend veneus bloedvatsysteem, dat ontstaat in de benen.

Lipoedeem

Lipoedeem is een combinatie van vochtophoping (oedeem) en vetophoping, dat ontstaat in de (boven)benen en soms in de (boven)armen.

Hoe kunt u oedeem herkennen?

Lymfoedeem begint meestal met een toename van spanning op de huid; het lichaamsdeel voelt zwaarder aan. Daarna zal er ook een toename van de omvang plaatsvinden. Dit hoeft niet altijd pijnlijk te zijn, maar zal u wel hinderen in uw dagelijkse bezigheden.

Behandelmogelijkheden

Manuele lymfedrainage: dit is een massage-techniek gericht op stimulering van de afvoer van lymfevocht en het bevorderen van de functie van niet-aangedane lymfevaten en knopen.
Compressietherapie/zwachtelen: om de afname in omvang na massage te behouden en zo snel mogelijk verdere afname te realiseren, zal er gezwachteld worden.
TEK/therapeutisch elastische kousen: als de omvang niet meer verder afneemt worden er elastische kousen aangemeten om het effect van de therapie te behouden.
Oefentherapie: activeren van spieren samen met ademoefeningen waardoor de lymfeopname wordt bevorderd. Daarnaast is oefentherapie van belang bij aanwezigheid van bewegingsbeperkingen en/of krachtverlies.
Lymfetaping: hierbij wordt gebruik gemaakt van kinesiotape, dat door een liftende werking op de huid de onderhuidse circulatie verbetert en de afvoer van lymfevocht bevordert.
Voorlichting: u informatie over huidverzorging, voeding, preventie en zelfhulp. Tevens wordt u begeleid in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten.

Behandelbare klachten

– Zwellingen (oedemen)
– Bloeduitstortingen en verstuikingen
– Spierpijnen en spierletsels
– Dystrofie
– Slijtage/reuma gepaard gaande met vocht
– Na borstoperaties of andere operaties met zwelling en littekenvorming

 

Vochtophoping oedeem en Oedeemtherapieafvoer van lymfevochtOedeemfysiotherapie

Maak een afspraak

© Copyright 1993 – 2018 | Paramedisch Centrum Eindhoven.